Seguir

O refraneiro popular referido á muller explica moito da sociedade machista e patriarcal na que vivimos. Que espanto: refraneirogalego.com/?s=muller

· · Web · 0 · 1 · 2
Accede e participa na conversa
mastodon.gal

mastodon.gal é unha instancia en galego de Mastodon para a comunidade da lingua e cultura galega.