Por que é necesario este paso?mastodon.gal podería non ser o servidor onde se rexistrou, así que precisamo redirixila primeiro ao seu servidor de orixe. Non ten unha conta? Pode rexistrarse aquí